Jak naładować samochód elektryczny

Podczas podróży samochodem elektrycznym bardzo ważne jest zaplanowanie trasy, tak aby nie zostać zaskoczonym przez pusty akumulator w miejscu, gdzie nie ma możliwości naładowania samochodu. Pomocna w tym jest aplikacja PlugShare, w której są pokazane wszystkie dostępne na danej trasie ładowarki. Przed rozpoczęciem podróży należy pobrać na urządzenie mobilne aplikacje takie jak:
ORLEN Charge, Elocity, GreenWay, które umożliwią naładowanie samochodu na stacjach
komercyjnych. W danej aplikacji należy założyć konto oraz podpiąć kartę płatniczą, aby móc
opłacić ładowanie.
Co należy zrobić, aby naładować samochód:
1. Podjechać i zaparkować samochód tak, aby gniazdo ładowania w samochodzie znajdowało się jak najbliżej stacji ładowania. Często stacje ładowania mają dość krótkie przewody i mogą one nie wystarczyć, aby przeciągnąć je przez całą długość samochodu.
2. Odblokować auto i otworzyć gniazdo ładowania.
3. Podłączyć wtyczkę do gniazda w samochodzie
4. Uruchomić proces ładowania. Na ładowarkach komercyjnych rozpoczęcie i zakończenie ładowania uruchamiane jest z poziomu aplikacji.
5. Zakończyć proces ładowania.
6. Rozłączyć złącze od gniazda ładowania.
7. Zamknąć gniazdo ładowania.
Po zakończeniu ładowania samochodu, należy odjechać spod ładowarki, aby inny użytkownik samochodu elektrycznego również miał możliwość naładowania swojego auta.